USLUGE I CENOVNIK

 1. Specijalistički urološki pregled sa ultrazvukom urotrakta - 4,000 din

  Urološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom,uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, prethodnih dijagnostičkih procedura, laboratorijskih analiza, palpatorni pregled abdomena i / ili pregled spoljašnjih genitalija i ukoliko je potrebno RT – rektalni pregled prostate prstom kod muškaraca a urogenitalni pregled kod zena,ultrazvučni pregled urotrakta i testisa.Na kraju sledi postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije i plana lečenja

   

 2. Kontrolni specijalistički pregled ( korigovan / produžen plan lečenja – do 10 dana) - 2,000 din

  Podrazumeva kontrolni pregled koji se obavi do 10 dana nakon pregleda u našoj ordinaciji.

 3. Kontrolni specijalistički pregled urologa sa ultrazvukom (10-30 dana nakon prvog pregleda) - 2,500 din

  Kontrolni pregled koji se obavi od 10 do 30 dana nakon pregleda u nasoj ordinaciji.

 4. Specijalistički urološki pregled bez ultrazvuka - 3,000 din

  Urološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom,uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, prethodnih dijagnostičkih procedura, laboratorijskih analiza, palpatorni pregled abdomena i / ili pregled spoljašnjih genitalija i ukoliko je potrebno RT – rektalni pregled prostate prstom kod muškaraca a urogenitalni pregled kod zena.Na kraju sledi postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije i plana lečenja

 5. Produžetak urološke terapije - 2,000 din

  Podrazumeva pisan izveštaj o lekovima za period od 6 meseci

 6. Nalog za tuđu negu i pomoć - 3,000 din

  Izveštaj Urologa za komisiju za tuđu negu i pomoć.

 7. Nalog za pelene za odrasle i ostala pomagala - 3,000 din

  Izveštaj Urologa o neophodnosti izdavanja pelena i ostalih pomagala na teret Fonda zdravstvenog osiguranja.

 8. Plasiranje urinarnog katetera (sa kateterom) - 2,200 din
 9. Plasiranje urinarnog katetera sa mandrenom (uvećana prostata otežana kateterizacija) 4,000 din
 10. Plasiranje silikonskog katetera (sa kateterom) - 3,200 din
 11. Ispiranje mokraćne bešike - 2,000 din
 12. Intramuskularne injekcije - 500 din
 13. Zamena urostoma i ureteralnih katetera - 2,200 din
 14. Parafimoza (manuelna repozicija) - 2,200 din