LABORATORIJSKE ANALIZE

Sve vrste laboratorijskih i mikrobioloskih analiza povoljno mozete uraditi u nasoj ordinaciji.

LABORATORIJA